Wij zijn een stichting en hebben als uitgangspunt de ander kostenloos te willen bijstaan.
Zo willen we het voor een ieder toegankelijk houden.


Helpt u ons helpen?

We hebben een ANBI keurmerk zodat het voor u mogelijk is uw gift af te trekken van de belastingen.

Onze organistaie, inclusief het bestuur, hanteert de gebruikelijke jaarlijkse vrijwilligersvergoeding voor de beloning voor de aan haar verrichte werkzaamheden. Daarnaast ontvangen de vrijwilligers een onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten.

  • Stichting De Geloofscoach
  • Alexanderstraat 244, 6812BM te Arnhem
  • Bestuur:
  • Dhr.J.Beukers (voorzitter en coach)
  • Dhr. mrs. A. Heystek (secretaris)
  • Kvk.nr. 76495450
  • RSIN 860645113


Bankrekeningnummer:
NL02 TRIO 0788 8607 47 t.n.v. ST. De Geloofscoach